Gecertificeerd Trainer Procesregie

in licentie bij de Van Oosterhout Adviesgroep

Procesregie is niet nieuw, maar het lijkt alsof we in overheidsland het vak nu pas uitvinden. Steeds meer mensen zijn overtuigd van de absolute meerwaarde van procesregie. De belangstelling voor een basistraining Procesregie is dan ook groot. De vraag naar trainers die anderen hierin kunnen opleiden eveneens.


Inmiddels heeft de Van Oosterhout Adviesgroep al veel mensen incompany opgeleid om de eerste basistraining te mogen geven. De kennis en expertise de we daarbij hebben opgedaan heeft geleid tot certificering van onze training. Deelnemers die de training goed afsluiten, worden daardoor gecertificeerd trainer Procesregie VOAG, een waardevolle kwalificatie die garant staat voor vakkennis en kwaliteit.

Voor wie?

Voor iedereen die interesse heeft om trainer procesregie te worden. Om te kunnen starten met de opleiding heb je werkervaring met overheden nodig en heb je zelf processen geleid of leid je ze.

Kom in contact

Om zelfstandig onder licentie van de Van Oosterhout Adviesgroep de basistraining procesregie te kunnen geven, moet je de volgende stappen zetten:


  • je volgt de opleiding Professioneel Procesregisseur en gebruikt daarbij het 3P Profiel
  • je volgt de training Train de Trainer Procesregie
  • je loopt in een training mee met Dees van Oosterhout, of een trainer die het traject reeds doorlopen heeft
  • je verbindt je aan het Leer- en ontwikkelplein van de Van Oosterhout Adviesgroep.

Wat krijg je?

Online begeleidingsabonnement, inclusief individuele behandeling van drie coachingsvragen over opzet en inzet van de training door Dees van Oosterhout

toegang tot het digitale netwerk van de procesregisseurs die aangesloten zijn bij de Van Oosterhout Adviesgroep

twee webinars op jaarbasis


blogs met relevante content over procesregie

de licentie om de basistraining Procesregie te geven

Borging van de resultaten


Tijdens het leertraject werken we met de actuele casuïstiek van de deelnemers, zodat zij het geleerde ook direct in hun eigen werksituatie kunnen toepassen. Dit zorgt ervoor dat er nauwelijks een kloof is tussen de opleiding en de dagelijkse praktijk: de training beïnvloedt de praktijk en de praktijk beïnvloedt de training.


Aan het begin van het traject leggen we de leerdoelen van de deelnemers vast. Omdat we gedurende de opleiding de voortgang continu monitoren - onder andere via het logboek, de reflectieverslagen en de feedback - kunnen we tijdens het traject waar nodig bijsturen, en aan het eind van de opleiding de behaalde resultaten evalueren. 

Wat zijn de voorwaarden?

1. Je leidt zelf al minstens drie jaar processen

2. Je verbindt je aan de contractuele voorwaarden van de Van Oosterhout Adviesgroep

3. Je geeft de training intern in je eigen organisatie of extern.

Praktische informatie

Deze training kan elke maand starten.

Trainer: Dees van Oosterhout, of een ervaren trainer die door haar gecertificeerd is

Geïnteresseerd?

arrow_drop_up arrow_drop_down