Wat klanten over ons zeggen 

Gemeente Nissewaard 

Beleidsmedewerkers zijn niet meer de experts op hun vakgebied zoals vroeger, die zelfstandig beleidsstukken opstelden. Het zijn veel meer regisseurs geworden van een beleidsproces waarin samen met partners doel en aanpak worden bepaald. Dat vergt heel andere vaardigheden. Dees heeft alle beleidsmedewerkers in mijn afdeling getraind in procesregie en enkele mensen in complexe trajecten gecoacht. Hierdoor gaan ze bewust en zelfverzekerder een beleidsproces in, verloopt het beleidsproces soepeler en zijn ze effectiever in het komen tot een gezamenlijk resultaat. Dees heeft hiermee echt wel een kleine revolutie teweeg gebracht in onze gemeente. We gaan nu nog meer verdiepen en bezien hoe procesregie verder in de gemeente kan worden geborgd.


Indra Caerteling

Hoofd afdeling strategie gemeente Nissewaard

ProRail - procesbegeleiding

Scherpe analyse, daadkracht stimuleren, empathisch interveniëren en buitengewoon sensitief op rollen en verantwoordelijkheden van de stakeholders. Haar inzicht en professionaliteit heeft bijzonder bijgedragen aan het proces van besluitvorming, met als resultaat een gedragen besluit.


Marjon Vissers

Procesmanager ProRail

Gemeente Rotterdam

De training procesregie en politieke intelligentie is voor mijn afdeling een zeer nuttige en leerzame training geweest die veel inzichten heeft opgeleverd. Het stelt medewerkers in staat zich beter te positioneren in het krachtenveld waarin ze opereren. Een medewerker verwoordde dat zo: “”Wat wordt geleerd is het snappen van het verschil tussen een project en een proces, het belang van verkennen van de opdracht voordat je gaat lopen, nadenken over wie je opdrachtgever is, wat het eigenlijke probleem is, met welke belangen je rekening moet houden, wie je dekking geeft, wat je rol/verantwoordelijkheid is. Kortom, hoe ga je het spel spelen?


Alice Vlaanderen

Hoofd Cultuur Gemeente Rotterdam

Training Procesregie ProRail

Geëvalueerd met 8,6 (Inhoud), 8,6 (Werkvormen), 9 (Trainer)

Deelnemers zeiden onder andere:
  • Zeer toepasbaar en concreet, mooie mix van praktijk en theorie, scherp en empathisch.
  • Heel leerzaam, geeft goede inzichten/inspiratie, heel goed, elke situatie de juiste aanpak, boven verwachting.
  • Heerlijk interactief, iedereen kon zijn eigen situatie inbrengen, maar we stegen daar ruimschoots bovenuit.


arrow_drop_up arrow_drop_down