–  Training –

Effectief Opdrachtgeverschap

Ook opdrachtgevers switchen professioneel van rol per opgave

‘We hebben altijd tijd om iets over te doen, maar nemen nooit de tijd om iets in één keer goed te doen.’

Dat kan bijna niet anders, want het is een opmerking die veel klanten maken. Het leidt tot frustratie, gebrek aan motivatie, en energie- en efficiencyverlies. De kern van de oplossing zit in de strategie en de inhoud, niet in de regels en de procedures. Opdrachtgeven is een vak. Een vak dat geleerd kan worden. En dat staat of valt met het voeren van professionele opdrachtgever – opdrachtnemer gesprekken. Deze gesprekken vormen de basis onder en leggen het fundament voor een goed eindresultaat. Zonder zo’n stevige basis is het project of proces gedoemd te mislukken. Enorm zonde van de tijd, de energie, de motivatie en het geld. En onnodig: een goede dialoog tussen opdrachtgever en opdrachtnemer voorkomt mislukking en teleurstelling.

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Deze training wordt alleen incompany gegeven en helemaal op maat gemaakt. Zo sluit hij maximaal aan bij de doelstellingen van je organisatie.

  • overdracht theorie over opdrachtgeverschap
  • behandeling van verschillende eigen cases van de cursisten
  • diverse rollenspelen over lastige situaties in opdrachten.

We werken met een op maat samengesteld en in de praktijk beproefde checklist voor het voeren van opdachtgever – opdrachtnemergesprekken bij diverse soorten opgaven.

Wat levert het je op?

Je krijgt inzicht in wat er nodig is om een goede opdrachtgever te zijn bij projecten, processen en programma’s. Je leert aan welke eisen een goede opdracht voldoet. Je kunt een goed opdrachtgever – opdrachtnemer gesprek voeren.

Je hebt inzicht in je eigen kracht als opdrachtgever en weet wat je aandachtspunten hierbij zijn. Je weet ook aan welke (rand) voorwaarden de organisatie moet voldoen om goed opdrachtgeverschap mogelijk te maken.

Locatie: Deze training wordt alleen in company gegeven.

Trainer: Dees van Oosterhout

Aantal deelnemers: maximaal 12

Duur: Op maat ontwikkeld

Investering: Voor elke training wordt een offerte op maat gemaakt.

Geïnteresseerd?