Van Oosterhout Adviesgroep

Dees haar achtergrond en kracht

Na haar studie heeft Dees 15 jaar bij verschillende bedrijven gewerkt. De ervaring die ze toen heeft opgedaan is wezenlijk voor hoe zij nu werkt: Dees is er absoluut van overtuigd dat je alleen recht van adviseren hebt als je zelf met je voeten in de klei hebt gestaan. Als je uit eigen ervaring weet hoe lastig zaken soms kunnen zijn en hoe moeilijk je het er als professional en als mens mee kunt hebben dat het niet loopt zoals jij zou willen. Door zo open haar eigen ervaringen te delen maakt ze zich kwetsbaar, en juist die kwetsbare opstelling is haar grootste kracht: ze maakt het veilig voor haar klanten om hun eigen aandachtspunten en zorgen te bespreken. Daarna is het zoveel makkelijker om samen snel en krachtig de weg naar de oplossing te verkennen.

Klanten omschrijven Dees vaak met 3 A’s:

Wat de Van Oosterhout Adviesgroep onderscheidt van andere bureaus is zonder enige twijfel Dees van Oosterhout zelf. Klanten omschrijven haar vaak met de 3 A’s: Authentiek, Aandachtig en Aangenaam Aanwezig. Ze werkt met lef en liefde, humor en ongebreideld enthousiasme. Dees is daarom een veelgevraagd spreker.

Authentiek: What you see, is what you get. Dees speelt geen toneel en accepteert dat ook van haar klanten niet. Dat betekent niet alleen dat de echte werksituatie van de klant altijd uitgangspunt is van haar interventies en trainingen, maar ook dat ze zelf eerlijk is en eerlijkheid terugverlangt. Want alleen dan bereik je wat je wilt bereiken.

Aandachtig: Dees is oprecht geïnteresseerd in mensen en heeft een scherp oog voor wat er binnen organisaties nodig is om resultaten te behalen.

Aanwezig: Dees is als mens aanwezig, vol in het moment en zo in staat om snel een analyse te maken van de situatie en de weg naar de oplossing. Door haar ruime praktijkervaring beschikt ze over een bron van kennis, vaardigheden en methoden die ze voor elke klant op maat kan inzetten.

Steeds de klant een stapje voor.

Van Oosterhout Adviesgroep kijkt steeds heel goed naar de trends in de organisaties waar ze voor werkt. In haar producten probeert ze steeds de klant in haar behoefte te volgen. Daarom brengen we steeds nieuwe producten op de markt en gaan ook wij met de tijd mee.

Dees zet in 2022 EEN NIEUW CONCEPT NEER:

ROLSWITCH

Mensen vervullen geen functies meer maar rollen.

Dat kan zijn in de rol van opdrachtgever, opdrachtnemer, projectleider, programmanager, procesregisseur, adviseur, procesbegeleider, accountmanagement, productowner, regieverpleegkundige, ideeënmakelaar, agile manager, enz.

Terwijl ze hier oorspronkelijk vaak niet voor zijn aangenomen.

Ons werk en de omgeving en de vraagstukken zijn dermate complex geworden dat je moet op maat moet kunnen kiezen welke professionaliteit bij welke opgave past. En…op 1 dag heb je verschillende opgaves en moet je dus ook bewust, professioneel een andere jas aantrekken: dus professioneel switchen tussen de rollen.

Door effectief en bewust professioneel in een rol te kruipen en te switchen, is er een grotere kans dat de resultaten worden gehaald.

Het gedachtengoed is te lezen in het Boek Rolswitch en in praktijk te brengen door de nieuwe trainingen Rolswitch.

De belangrijkste toegevoegde waarde van Dees, en haar grootste talent, is dat ze op deze manier haar klanten hun eigen kracht laat ontdekken, zodat ze daarna zelf verder kunnen. Dat doet ze met humor, spirit, energie, lef en liefde.

– Het team –

De mensen met wie Dees sinds vele jaren een nauwe samenwerking is aangegaan.

Omdat de vraagstukken per definitie steeds verschillend zijn, bieden we vrijwel altijd maatwerk. Daarvoor werken we samen met een netwerk van zeer ervaren adviseurs en met de Thiagi-group uit de VS, expert in interactieve besluitvormingswerkvormen met grote groepen.

We stellen de mensen met wie we samenwerken graag aan u voor.

De mensen die Dees direct ondersteunen zijn:
Jolanda & Annemarieke

De mensen met wie Dees een samenwerkingsverband heeft en in een netwerkstructuur samenwerkt zijn:
Anne-Marie van den Bos
Ewoud Dekker
Arianne Simons
Harmen Schuitema

Jolanda van Velsen

Sinds 1998 ben ik werkzaam Management Support Professsional en vanaf 2012 tevens als HR Professional.

Vanaf eind 2019 werk ik als Virtual Professional samen met Dees. Ik houd me binnen Van Oosterhout Adviesgroep bezig met Office Support, waaronder– agendabeheer, planning & organisatie, faciliteren van opleidingen/trainingen, technische support online trainingen & projectondersteuning.

Ik vind het heerlijk om Dees in haar drukke werkzaamheden te ontzorgen en bij te dragen aan een georganiseerde backoffice!

Annemarieke Hoedeman

Sedert vele jaren ondersteun ik Van Oosterhout Adviesgroep op administratief en secretarieel gebied. Door de creativiteit, innovativiteit en flexibiliteit van Dees én de diversiteit in opdrachten, doe ik dit nog altijd met onverminderd enthousiasme!

– Netwerkstructuur –

Hildegonde Mostert

PRCL, voor vitale ontwikkeling
www.prcl.nl

Mijn specialisme is leren in organisaties. Ik word enthousiast van complexe vraagstukken en de puzzel om die gezamenlijk op te lossen.

In de samenwerking met Van Oosterhout Adviesgroep heb ik met Dees van Oosterhout het 3P profiel uitgewerkt. Het 3P profiel helpt om leervragen in beeld te brengen en de opleidingstrajecten op maat te maken.

Het is altijd weer inspirerend om deelnemers aan de opleidingen te spreken en de reacties te horen op de reflectievragen die we voor ze hebben gemaakt.

Anne-Marie van den Bos

The ValueScript Company

De afgelopen 10 jaar is Dees steeds een belangrijke pijler geweest van mijn werkzame leven: ik heb haar trainingen gevolgd, casussen mogen aandragen voor haar boeken en haar kennis en kunde ingezet in de dagelijkse praktijk als accountdirecteur en programmamanager. Inmiddels geven Dees en ik samen trainingen. Hierbij maken wij steeds de verbinding tussen theorie, pragmatische modellen en praktijkervaring. Met plezier samenwerken aan duurzaam resultaat en een context creëren waarin verantwoordelijkheid wordt genomen. Dat is wat mij drijft en waar ik in samenwerking met Dees in onze trainingen, aan bijdraag. Met veel plezier.

Harmen Schuitema

Schuitema Vision BV

Al 9 jaar verbonden aan Van Oosterhout Adviesgroep en met name in de internationale opdrachten een bijdrage geleverd in de analyse van de problematiek.

Ik heb diverse functies vervuld in het bedrijfsleven en momenteel tevens werkzaam in de functie van internationaal sales director. Vanuit mijn werkervaring veel samengewerkt met bedrijven in bijna alle landen van Europe, Japan, de VS en China.

Mijn aandachtsvelden zijn:

 • Sales
 • Klantgerichtheid en kwaliteit
 • Internationale samenwerking
 • Respect en inleving in ieders cultuur
 • Het overbruggen van mogelijke interculturele verschillen.

Ewoud Dekker

oprichter en eigenaar van Arte dell’ Anima
Psycholoog | Psychotherapeut (BIG) | Senior 4D-Systeem Coach
https://artedellanima.nl/

Ewoud Dekker werkt samen met Dees van Oosterhout aan haar training over Rolswitch.
In haar recente boek over dit onderwerp heeft hij meegeschreven aan een hoofdstuk over de psychologische onderbouwing.

In zijn psychotherapeutisch centrum Arte dell’ Anima verzorgt hij – deels samen met zijn vrouw Marian de Neef – retreats met high level therapie en coaching voor burn-out, persoonlijke ontwikkeling, rouw; trainingen en op locatie VIP dagen voor mensen in het bedrijfsleven en non-profit organisaties.

In de toekomst zullen, in samenwerking met Dees van Oosterhout Adviesgroep, nieuwe trainingen worden ontwikkeld.

Arianne Simons

siMOn Management & Ontwikkeling
www.ariannesimons.nl

Arianne werkt samen met Dees van Oosterhout als het gaat om complexe vraagstukken in organisaties. Dat kan een ondernemingsraad zijn of een (management) team.
Als ervaren veranderkundige werkt ze voor organisaties, medezeggenschap en teams.

De aanpak van Arianne kenmerkt zich door een combinatie van bedrijfskundige en psychologische kant en kijkt bij ieder vraagstuk naar de samenhang tussen mens en organisatie en altijd vanuit het creëren van dialoog. Arianne is gespecialiseerd in Samensturing, Deep Democracy en wet- en regelgeving op het terrein van medezeggenschap en HR.

Thema’s waar Arianne vaak op wordt ingezet zijn:

 • Strategieontwikkeling
 • Sociaal beleid/ARBO beleid
 • Strategisch personeelsbeleid
 • Samensturing
 • Verandermanagement
 • Persoonlijk leiderschap
 • Functiehuis en beschrijvingen (inclusief sociaal plan)
 • Inrichting en structuur en inrichten medezeggenschap “op maat”/vernieuwing van MZ
 • Personal en executive coaching

Neem contact op