Van Oosterhout Adviesgroep

Het is onze missie mensen zodanig te raken dat ze authentiek in beweging komen en daardoor hun resultaat halen.

Het is onze missie mensen zodanig te raken dat ze authentiek in beweging komen en daardoor hun resultaat halen.

Het kan bijna niet anders dan dat je één of meer van onderstaande problemen herkent. Misschien ligt zo’n vraagstuk nu op je bord, of heb je er in het verleden mee geworsteld. Het zijn vaak complexe situaties waarvan menigeen af en toe wakker ligt.

 • We lopen vast en weten niet hoe we het weer vlot kunnen trekken.
 • Er zijn spanningen in ons team en we komen er zelf niet uit.
 • Wij zoeken een strategie om onze partners te benaderen en bij hen commitment te laten ontstaan.
 • We hebben te weinig invloed…wat kunnen we meer doen om zelf positie te krijgen?
 • Het lukt ons niet om met onze interne samenwerking echt een stap verder te komen. Wat is een handige aanpak?
 • Wij willen de omgevingssensitiviteit vergroten en het omgevingsmanagement professionaliseren. Hoe kunnen we dat het beste doen?
 • Wij zoeken voor een complex samenwerkingstraject een onafhankelijk regisseur. Help ons daarbij.

Wij leveren maatwerk

Complexe vraagstukken verschillen bijna altijd van elkaar. Daarom zijn bij de Van Oosterhout Adviesgroep vrijwel alle trajecten maatwerk. En daarom ook werken wij met een groot netwerk van zeer ervaren adviseurs. Een goede match tussen jouw vraag en onze adviseur is essentieel om de verandering te bereiken waar je echt mee verder kunt.

We werken met effectieve, interactieve werkvormen en dringen zo snel tot de kern van je vraagstukken door. Je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor je traject, voor je keuzes, en met onze begeleiding zet je doelgericht de stappen die je persoonlijk of met je team wilt zetten.

Kernwaarden van onze werkwijze

 • We laten mensen hun eigen kracht ervaren, waardoor ze meer zelfvertrouwen krijgen om lastige en complexe vraagstukken zelf op te pakken
 • We verbinden mensen met elkaar en leren ook hen te verbinden omdat we ervan overtuigd zijn dat verbinding essentieel is om echte verandering te bewerkstelligen
 • Bij alles wat we doen, staan efficiency, het resultaat en het doel dat de klant wil bereiken centraal
 • De effectieve combi van theorie, werkwijzen, eigen ervaringsdeskundigheid en effectieve tools uit de internationale wereld zorgt voor wezenlijke veranderingen
 • Onze werkwijze kenmerkt zich door humor, spirit, lef en liefde.

Trainingen

Procesbegeleiding Teams