Procesregie

Creatief sturen op gedragen besluitvorming

In een steeds complexere wereld worden ook de vraagstukken binnen organisaties meer en meer complex. Om ze tot een goed einde te kunnen brengen, moet je vooraf goed nadenken over de beste aanpak. Dat klinkt heel logisch, maar in veel gevallen gaat het daar al mis. Vaak kiezen opdrachtgevers en managers namelijk al direct voor een projectmatige aanpak, terwijl het vraagstuk een procesmatige aanpak vereist. Het gevolg laat zich raden: veel projecten – of beter gezegd: processen – lopen vroeg of laat vast.

Wat komt er o.a. aan bod in het boek?

  • Voor complexe samenwerkingsvraagstukken tussen en in de private en publieke sector.
  • Praktische leidraad met ruimte voor eigen invulling
  • Verschil tussen project en proces
  • Het spel tussen opdrachtgever en procesregisseur
  • Het procesplan in 10 stappen
  • Ontwerp van de eerste bijeenkomst
  • Echt contact maken

Maar het kan ook anders!

Ik heb dit boek geschreven om mensen in organisaties aan te sporen om te zeggen wat ze denken, om zichzelf te zijn. Ik zie in mijn trainingen veel getalenteerde mensen die vaak door de bestaande cultuur worden beïnvloed en wel zodanig dat ze niet meer het initiatief durven te nemen, een opdracht niet naar een hoger niveau durven op te schalen. Opmerkelijk is dat degenen die man en paard durven te noemen vaak wel waardering krijgen voor hun moed, en daarmee het verschil maken.

Het is mijn drive om mensen vanuit hun kracht en echtheid in organisaties te laten werken. Ik hoop dat dit boek daaraan een bijdrage levert.