Procesinterventies

Hoe je professioneel en wezenlijk bijstuurt als procesregisseur

Het is mijn persoonlijke droom om steeds meer vanuit vertrouwen en authenticiteit te kunnen zijn, als mens en als procesregisseur.

En natuurlijk hoop ik dat steeds meer mensen in onze maatschappij dat gaan doen. Ik ben ervan overtuigd dat onze samenleving en onze organisaties dat nodig hebben. Pas als je kunt onthechten van je eigen negatieve denken en programmatuur, kunt los komen van een situatie en kunt zien dat je jouw gedachten wel hebt, maar ze niet bent, kan er ruimte komen voor uw genialiteitinnovatieve kracht en creativiteit in een proces.


Procesregisseur is af en toe een eenzaam vak, waar kracht en lef en liefde bij nodig is. Het is mijn passie om u daarbij een hand in de rug te geven. Ik hoop van harte dat dit boek daarin voorziet.

Vragen die centraal staan:

  • Hoe stuur je bij als procesregisseur?
  • Wat vraagt dit van jouw persoonlijke effectiviteit als procesregisseur?
  • Welke afweermechanismen komen in stelling en hoe kun je daar mee omgaan?
  • Effectief interveniëren op systeem, groeps- en individueel niveau.
  • Praktisch beschreven met voorbeelden van successen en bloopers.
  • Paradoxale competenties van de effectieve procesregisseur
  • Levend leiderschap: leiderschap vanuit lef en liefde

Het vervolg op Procesregie

In haar eerste boek Procesregie beschrijft Dees van Oosterhout de essentie van het vak. Een goede en noodzakelijke basis voor de start van een proces. Maar de theorie is slechts één kant van het verhaal. De praktijk is vaak weerbarstiger. Hoe kun je interveniëren als het mis dreigt te gaan? Wat gebeurt er dan met je? En welke interventies zijn er überhaupt mogelijk? In Procesinterventies, dat als een vervolg op het eerste boek kan worden gezien, staan deze praktische vragen centraal.