Rolswitch

Weer van waarde zijn

Maak jouw organisatie écht klaar voor de toekomst

De oorspronkelijke functiebeschrijving dekt al lang niet meer de lading. Dagelijks vervul je meerdere rollen en elke rol vergt een eigen professionaliteit. Hoe maak je die verdiepingsslag?

Hoe pak je deze rollen effectief op en hoe switch je ertussen? Daadkracht tonen en draagvlak creëren ineen turbulente omgeving?

Ons boek bevat:

  • Een overzicht van bestaande patronen die je minder effectief vindt te gaan herkennen, benoemen en te doorbreken
  • Een gericht instrument om daadwerkelijk effectief aan de voorkant te gaan sturen
  • De top 10 inzichten die leiden tot daadwerkelijk commitment
  • Een beschrijving van de professionaliteit en ankerpunten van de rollen adviseur, projectleider, procesregisseur, programmamanager en procesbegeleider
  • Een beschrijving van de rolprofessionaliteit en rolbewustzijn van de opdrachtgevers per rol
  • Een routekaart om tussen die rollen professioneel en bewust te kunnen switchen op 1 dag
  • Een drietal cases van pioniers uit bedrijfsleven, zorg en overheid.