Procesbegeleiding Teamontwikkeling

Het goede gesprek met elkaar voeren is zo lastig. Groepen zijn vaak zo onveilig. En zeker online gesprekken voeren biedt vele uitdagingen. Er gebeurt zoveel, verbaal, non-verbaal en vooral in de hoofden van mensen en buiten de kamer… Soms is het zinvol om het gesprek te laten begeleiden door een trainer die echt op maat een gesprek kan inrichten dat recht doet aan het doel en de mens in het gesprek.

Procesbegeleiding

Onze procesbegeleiding is maatwerk. Steeds verkennen we eerst wat er NA de sessie moet gebeuren; welke gedrag wil je meer of minder zien? Welk gesprek wordt er meer gevoerd? Welk besluit wordt geïmplementeerd vanuit intrinsiek draagvlak? Afhankelijk van wat het doel na de sessie is, maken we een plan voor de sessie. Ingewikkelde en spannende vraagstukken worden veilig en vertrouwd, professioneel aangepakt.

  • Als het doel samen werken is, er tijdens de sessie al wordt gestart met samen werken
  • Er werkvormen worden gekozen op maat voor de beleefde veiligheid en vertrouwelijkheid in de groep
  • Dat er variatie is in beweging
  • Dat er wordt gedivergeerd EN geconvergeerd
  • Dat er persoonlijk echt contact is
  • Dat er sfeer, humor en lichtheid is.
  • Dat persoonlijk commitment altijd een uitgangspunt is

Teamontwikkeling

Een team mag nooit een doel op zichzelf zijn. Voor alle teamleden moet duidelijk zijn op welke niveau de wederzijdse afhankelijkheden liggen. Pas dan heeft teamontwikkeling zin. Een team bestaat eigenlijk niet; het is een metafoor voor samenwerkende individuen die elke minuut besluiten nemen om de ander in te schakelen, om hulp te vragen om kwetsbaar te zijn, om te gaan helpen, om de ander te laten schitteren, om te leren … of dat niet te doen.
Elk team is anders en Dees is in staat om steeds op maat, een vorm te vinden die past. En…zodanig te interveniëren dat de groep zelf verder komt en de energie, en tijd en lol vindt om vanuit synergie te gaan werken.

Geïnteresseerd?