Rolswitch

Een nieuwe professionaliteit

De kans is groot dat jij, net zoals vele anderen, allang niet meer doet waarvoor je oorspronkelijk bent aangenomen. Gaandeweg zijn er nieuwe eisen en rollen bijgekomen. Ineens ben je bijvoorbeeld geen verpleegkundige meer, maar regieverpleegkundige. Of je bent naast financieel adviseur ook product owner van een squad geworden. Om de complexiteit aan te kunnen en flexibel (agile) te zijn, zijn we nieuwe taken gaan vervatten in nieuwe rollen. Zo kan het gebeuren dat je op één dag meerdere keren van rol switcht. In het ene gesprek ben je bijvoorbeeld de adviseur, in het andere de voorzitter. Maar ben je je daar in alle hectiek wel van bewust? Of noem je de rol anders, maar pak je elke klus op dezelfde manier aan? Gewoon zoals jij in je kracht zit?

De nieuwe professionaliteit houdt in dat je steeds bewust in een nieuwe rol stapt, omdat elke rol die je pakt aparte ankerpunten heeft; er komen andere competenties bij kijken. De onderliggende overtuiging is dat elk soort uitdaging een aanpak op maat nodig heeft, en dat daar een andere rol en een andere rolprofessionaliteit bij horen. Voor jou als professional betekent dit dat je moet weten dat je dagelijks meerdere rollen vervult en dat elke rol een eigen professionaliteit vergt (rolbewustzijn), hoe je zo’n rol effectief oppakt (rolprofessionaliteit) én hoe je tussen verschillende rollen schakelt, vaak zelfs meerdere keren per dag (rolswitch). Eigenlijk wordt er van jou dus een nieuwe professionaliteit gevraagd. Die heb je nodig om in deze tijd resultaten te behalen

In onze nieuwe trainingen en in het nieuwe boek, wordt een en ander uitgebreid toegelicht en getraind voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers.

Gratis Webinar | Rolswitch, weer van waarde zijn – 15 november 2022

Je werkt aan allerlei complexe opgaven, vaak samen met allerlei partners. Daarnaast heb je ook je gewone werk, adviseer je af en toe, leid je een project en ben je wellicht voor sommige opgaven de opdrachtgever. Je werkt inmiddels bewust of onbewust vanuit allerlei rollen aan jouw resultaat.

Als je naar jouw oorspronkelijk functiebeschrijving kijkt, dan zou het zomaar kunnen dat al die rollen daar niet in staan. En er staat al helemaal niet in dat je op 1 dag in staat moet zijn om tussen die rollen te switchen. Aan het eind van de dag zou het zomaar kunnen zijn dat je je afvraagt: Wat heb ik nu eigenlijk gedaan? Ben ik wel effectief geweest? Wat was mijn toegevoegde waarde nu eigenlijk? Terwijl je heel hard hebt gewerkt.

We zien dat mensen heel hard werken en in verschillende rollen werken, maar eigenlijk die rollen niet echt bewust, professioneel pakken. Ze nemen zichzelf als het ware mee in alle rollen en veranderen niet bewust van rolprofessionaliteit per opgave.

In dit webinar introduceren wij Rolswitch, het professioneel switchen tussen rollen, zodat je sneller, beter en plezieriger jouw resultaat behaald!

15 november 15.00 – 16.30 uur
Gratis deelname online via MS Teams