Trainingen

Opleiding Professioneel Procesregisseur

Creatief sturen op gedragen besluitvorming

Training Rolswitch

Professioneel en bewust leren switchen tussen allerlei rollen op 1 dag

Training Politieke Intelligentie

Weten hoe de hazen lopen en daardoor slim het spel spelen

Training Procesregie als Online Tool

Hoe ECHT online contact maken

Training Samenspel politie bestuur en directie

Marcronisme of gedragen resultaat

Effectief Opdrachtgeverschap

Rolswitch per opgave voor opdrachtgevers

Vragen of wil je overleggen?