Procesbegeleiding Teams

Ontdek de kracht van een goede samenwerking

Samenwerkingsprocessen zijn bepalend voor de kwaliteit van een organisatie. Wij begeleiden u in de regie. Met analytische kracht, praktisch en doelgericht. Er is aandacht voor de sturing van alle fasen van het proces, met het doel en de belangen van alle partijen telkens duidelijk voor ogen.

Wanneer een extern procesmanager?

  • Partijen een onafhankelijke (belangen-neutrale) persoon in de regierol wensen;
  • Het proces is vastgelopen;
  • Een beleidsmedewerker te weinig afstand kan nemen van het eigen belang of
  • Een beleidsmedewerker te inhoudelijk betrokken is om de regierol te kunnen nemen.

Wij staan garant voor concrete resultaten, zoals:

een gezamenlijk initiatief tot verandering;

meer synergie tussen partijen;

concrete besluitvorming in een complex krachtenveld;

concrete afspraken over rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;

sturing op draagvlak, commitment en het behoud van langdurige relatie;

Intrinsieke committering van alle partijen op het juiste niveau.

Kom in contact